Piana czy wełna?

 

Wełna mineralna

Piana otwartokomórkowa

Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ wynosi 0,033 – 0,042 [W/mK]. Współczynnik przenikania ciepła U dla połaci dachu zależy od jakości wykonania izolacji. Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ wynosi 0,034 – 0,040 [W/mK]. Współczynnik przenikania ciepła U dla połaci dachu zależy od jakości wykonania izolacji.
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ dla materiału określa jego paroprzepuszczalność. Wełna i powietrze mają współczynnik mi 1. Czyli tyle samo pary przechodzi przez wełnę i powietrze.   Dla pianki otwartokomórkowej współczynnik ten wynosi 2,7 do 4,0 natomiast dla pianki zamkniętokomórkowej 60.
Wełna mineralna wykazuje wysoką odporność na ogień. Wytrzymuje temperaturę dochodzącą do 1000°C , wełna szklana do 700°C Piana poliuretanowa jest termoutwardzalna co oznacza, że pod wpływem wysokiej temperatury nie powróci do swojej pierwotnej formy jakim jest stan ciekły. Bezpośrednie działanie ognia na pianę powoduje zwęglenie jej powłoki co uniemożliwia dostępu ognia do głębszych warstw – stanowi to barierę dla rozprzestrzeniania się pożaru. Pianka zazwyczaj występuje w przegrodach budowlanych i nie jest wystawiana na bezpośrednie działanie ognia. Piana otwartokomórkowa występująca w przegrodzie dachu wraz z płytą gipsowo-kartonową ma klasę B-s1, d0 – co oznacza klasyfikację: niezapalna, niekapiąca, samogasnąca.
Podstawową wadą wełny mineralnej jest jej nasiąkliwość. Zawilgocona nie ma właściwości termoizolacyjnych, a więc nie spełnia podstawowego zadania – nie ociepla przegród zewnętrznych. Na dodatek, wtedy może być przyczyną zawilgocenia elementów konstrukcyjnych (np. murowanych, drewnianych), ich przemarzania, a w konsekwencji rozwoju grzybów i pleśni. Nasiąkliwość pianki poliuretanowej wynosi ok 0,5kg/m2. Tak niski poziom nasiąkliwości nie pogarsza jej właściwości izolacyjnych i pozostają niezmienne przez lata co za tym idzie nie jest zagrożeniem dla elementów konstrukcyjnych
Przy ocieplaniu poddasza wełną należy zwrócić uwagę na sposób montażu. Należy unikać dziur, zgnieceń czy ściśnięć(upychania) ponieważ powoduje to obniżenie efektywności izolacji. Tzw mostki termiczne to strata ciepła w pomieszczeniach, a pieniędzy w kieszeni inwestora. Ponad 120 krotny rozrost pianki wypełnia każdą szczelinę izolacji nawet w najbardziej newralgicznych miejscach typu murłata, krokwie przy ścianach szczytowych, krokwie koszowe itd.
Wełna jest materiałem przewiewnym. Podczas wietrznych dni pomimo zastosowania grubej warstwy izolacji i tak pomieszczenia na poddaszu będą się wychładzać. Należy stosować folię wiatroochronną Pianka jest materiałem nieprzewiewnym.
Wełna pyli się przez co może wywoływać reakcje alergiczne Nie pyli się nie wywołuje uczulenia. Jest obojętna chemicznie.