Film obrazujący zastosowanie poliuretanów w życiu codzinnym