Hale, magazyny, chłodnie dla warzyw

Hale produkcyjne, magazyny, przechowalnie zbóż

Materiałem izolacyjnym idealnie sprawdzającym się w ociepleniach hal przemysłowych jest piana poliuretanowa zamknięto-komorowa. Nadaję się do ocieplenia wszelkiego rodzaju hal bez względu na ich kształt i konstrukcję. W procesie aplikacji piany osiągamy termo i hydro – izolację. Pianka poliuretanowa jest produktem bezpiecznym i ekologicznym, może mieć kontakt z żywnością. Jest odporna na agresywne środowisko chemiczne, kwasy i zasady, spaliny oraz węglowodory alifatyczne: benzynę, olej napędowy, oleje mineralne, rozpuszczalniki. Dzięki odpowiedniej twardości jest odporna na insekty i gryzonie, które w przypadku zastosowania tradycyjnych materiałów izolacyjnych doprowadzają do ogromnych szkód i zniszczeń. Twarda, spoista struktura śmiało pozwala na mycie myjkami wysokociśnieniowymi typu „karcher”

Izolacje hal przemysłowych dzielimy na odpowiednie rodzaje:

  • izolacja przeciwskropleniowa – od 3 do 4cm
  • izolacja przeciwskropleniowa – termiczna – od 4 do 7cm
  • izolacja termiczna – od 7 do 20cm

Hydrodynamiczny natrysk piany PUR – krótki czas na uzyskanie efektownej, skutecznej izolacji hal niezależnie od jej kształtu i skomplikowania konstrukcji. Piana chroni przed wodą, wilgocią i korozją, wygłusza oraz usztywnia konstrukcję hali.

Szybkość aplikacji pianki poliuretanowej sięga do 500mkw dziennie. Co daje ogromną przewagę w pracach izolacyjnych porównując z innymi systemami. To niezwykle ważny czynnik w gałęzi przemysłu, gdzie każdy dzień przestoju spowodowany pracami izolacyjnymi, naraża przedsiębiorstwa na ogromne straty finansowe.

Koszty ogrzewania hal przemysłowych w związku z ich dużymi powierzchniami są niezwykle wysokie i często decydują o opłacalności produkcji. Inwestycja w skuteczny system termoizolacyjny daje ogromne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Inwestycja termoizolacyjna wydaję się być kosztowna, ale z reguły amortyzuje się w okresie krótszym niż 10lat, a ciągły wzrost cen energii dodatkowo skracają ten okres. Idealna szczelność (niski poziom infiltracji) izolacji pianą ułatwia budowanie chłodni, magazynów w których sprawą kluczową jest utrzymanie stałego mikroklimatu niezależnie od pory roku.

Obiekty przemysłowe charakteryzują się ciężkimi warunkami klimatycznymi, które powodują, że tradycyjne materiały izolacyjne nie wytrzymują próby czasu. Dyfuzja i kondensacja pary wodnej totalnie degradują je totalnie. Poprzez nieszczelności w łączeniach wnikająca para wodna dociera do pokrycia dachowego, gdzie ulega procesowi skraplania. Nagromadzenie skropliny powoduje skapywanie na materiał izolacyjny co w dłuższym okresie czasu powoduje zawilgoceniem. Konsekwencją tego zjawiska, może być wystąpienie pleśni i degradacja izolacji. W skrajnych przypadkach długofalowa obecność wilgoci może wystąpić zjawisko korodowania elementów konstrukcyjnych obiektu. W konsekwencji korozja prowadzi do osłabienia konstrukcji nośnej co prowadzi do całkowitego zniszczenia obiektu. Opisane zjawisko wykraplania pary wodnej w obiektach magazynowych powoduje poważne utrudnienia w przechowywaniu towarów nie odpornych na wilgoć lub towarów których kontakt z wodą może spowodować ich nie przydatność do spożycia lub dalszej produkcji.

Brak kondensacji pary wodnej i bez-spoinowa struktura piany zamknięto-komorowej piany poliuretanowej stawia ją na najwyższym miejscu wśród materiałów izolacyjnych, który oprócz izolacji termicznej chroni konstrukcję przed wilgocią i korozją, a także usztywnia ją.

Hala produkcyjna, gdzie nie potrzebny jest ciepły klimat pracy najczęściej stosuje się izolację przeciwskropleniową, która eliminuje zjawisko skraplania wody na poszyciu dachowym. Izolacja przeciwskropleniowa to także ochrona przed korozją i agresywnym środowiskiem w przypadku produkcji chemicznej.

Obiekt przemysłowy, gdzie skutkiem ubocznym produkcji jest ciepło i para wodna, powodująca wysoką wilgotność powietrza sprawą kluczową jest utrzymanie ciepłego klimatu pracy – w takim przypadku stosujemy izolację przeciwskropleniową termicznie. Eliminuje ona skraplanie się wody i chroni przed stratami ciepła.

Hala produkcyjna wymagająca ogrzewania lub wymagająca utrzymanie bardzo niskich temperatur(mroźnie) – w takim przypadku wykonuje się izolację termiczną z zamknięto-komorowej pianki poliuretanowej. Odpowiednia grubość izolacji przekłada się na przyszłe koszty ogrzewania lub chłodzenia. Izolacja pianą zamknięto-komorową dzięki niskiemu poziomowi infiltracji ułatwia konstruowanie systemów wentylacyjnych z rekuperacją(odzyskiem ciepła).

Wszystkie opisane cechy przekładają się na duże oszczędności energii grzewczej, które ceny nieprzerwanie rosną z powodu stale zwiększanych wymogów ochrony środowiska oraz praktyk monopolistycznych i spekulacyjnych.

Chłodnie, przechowalnie warzyw i owoców

Izolacja metodą natrysku pianki poliuretanowej ułatwia konstruowanie szczelnych i ekonomicznych przechowalni. Szczelność pianki pozwala zachować pełną kontrolę warunków środowiskowych przy zastosowaniu odpowiedniego systemu wentylacji czy składu atmosfery, eliminując ryzyko niepożądanego napływu lub odpływu powietrza powodującego niekorzystne skoki temperatury i wilgotności oraz składu atmosfery.

Prawidłowo wykonana izolacja termiczna, wyklucza niebezpieczeństwo powstawania skropleń na elementach przechowalni. Skropliny mogą prowadzić do wystąpienia pleśni i drobnoustrojów chorobotwórczych oraz przesuszania powietrza.

  • Pianka PUR wykazuje wysoką wytrzymałość na ściskanie co umożliwia składowanie warzyw luzem (np. ziemniak), izolacja wytrzymuje parcie produktu
  • Pianka PUR posiada wysoką odporność na związki chemiczne, gazy i wilgoć
  • Stabilność wymiarów gwarantuje zachowanie szczelności przez cały okres użytkowania budynku
  • Łatwe utrzymanie czystości i higieny obiektu poprzez możliwość mycia myjkami wysokociśnieniowymi

W nowych budynkach już na etapie projektowym warto zastanowić się nad rodzajem zastosowanej izolacji. Wybór pianki poliuretanowej ułatwia konstruowanie systemów wentylacji czy kontroli atmosfery pozwalającej utrzymywanie odpowiedniego środowiska.

W przechowalniach niespełniających warunków środowiskowych z wadliwą izolacją, która powoduje wykroplenia na przegrodach zewnętrznych lub braku jej szczelności, która powoduje niewłaściwe funkcjonowanie wentylacji co prowadzi do problemów z kontrolą temperatury, wilgotności i właściwej atmosfery przechowywania najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie izolacji metodą natrysku pianki poliuretanowej zamknięto-komorowej, która eliminuje powyższe problemy.

Przechowalnie izolowane styropianem, który pod wpływem agresywnego środowiska kurczy się tworząc rozszczelnienia łączeń obniża współczynnik przenikania ciepła oraz tracą wymaganą szczelność. Natrysk piany zamknięto-komorowej pozwala na naprawę – doszczelnienie takich przegród na wiele lat. Na izolacji wykonanej pianą poliuretanową w warunkach wysokiej wilgotności panującej w przechowalni, nigdy nie dojdzie do wykroplenia wody i przesuszenia powierzchni.

Technologia natrysku pianki poliuretanowej ułatwia adaptację na przechowalnie wszelkich pomieszczeń typu stodoły, magazyny, wiaty w sposób szybki i nie ingerujący w dotychczasową konstrukcję.